Mini koortsscanner

feberMåling

Desinfectiezuil met spray sensor

Håndhygiejne

MUNDbind dispenser

Luchtkwaliteitsmeter

CO2 MÅLER

Beskyt dine kunder og gæster

Forhindre sygdomsspredning inden for din virksomhed

Registrer besøgende med feber, før de inficerer dine andre gæster

Corona-pandemien har lukket store dele af det offentlige og private liv med store økonomiske konsekvenser. I overgangsfasen til den nye “normal” diskuteres den sociale distance økonomi.
Dette påvirker mange virksomheder og stiller krav om at tage stilling til hvordan man skal drive sin forretning. Der er dog også en mulighed for at deferentiere sig fra konkurrenterne.
Scanning af kropstemperaturen for besøgende, der kommer ind på dit sted, er en praktisk løsning til at forhindre mennesker med feber - ofte utilsigtet - fra at blande sig med andre gæster.
Vores “Scan Portals” kan, i vid ustrækning, bruges til at scanne folks kropstemperatur hurtigt og præcist.

Din professionelle rådgiver indenfor Feber scannere

“Portaal Check” er en af distributørerne af Infiray i Europa. Infiray er en af de førende leverandører af infrarøde varmeskannere i de sidste 10 år. Scanning af kropstemperaturer har aktivt været brugt i Asien siden SARS-epidemien, der hærgede især Kina, Hong Kong og Taiwan mellem 2002 og 2004. I disse lande er Infiray-systemer allerede meget udbredt på begivenhedssteder og sports stadioner.

“Portaal Check” fokuserer på sundhedsforanstaltninger til spillesteder og kan bidrage med værnemidler såsom infrarøde kropstemperatur scanningsportaler, håndholdte temperaturscannere samt rådgivning omkring hygiejne og beskyttelsesudstyr. Dette hjælper til at sikre gæsternes sikkerhed.
Bestil kropstemperatur scannings portaler og infrarøde håndscannere allerede idag.

Disse virksomheder gik blandt andet foran dig

Hold øje med dine gæsters helbred

Se mulighederne for at forhindre spredning af sygdomme her
Produkt oversigt