Koortsdetectie

Door iedereen bij binnenkomst zonder oponthoud of ongemak te scannen op temperatuurverhoging kunt u mensen met koorts detecteren. Koorts is het eerst en het meest voorkomende verschijnsel bij corona-patiënten. Meer dan bij de gewone griep.

Daarom checkt u de temperatuur van uw gasten en medewerkers

Om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen
Om strengere maatregelen of een lockdown te voorkomen
Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van Covid-19
vragen?

Neem gerust contact met ons op!

075-6475747

Welke bedrijven passen koortsdetectie toe?

Productiebedrijven
Foodindustrie
Kantoren
Zorginstellingen
Tandartsen
Medisch specialisten
Eventlocaties
Logistieke centra
Clubs
Horeca-gelegenheden

Koortsmeting en de AVG

Geadviseerd wordt om bij het toepassen van koortsdetectie het volgende in acht te nemen, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of invoering van nieuwe wetgeving:

Informeer bezoekers expliciet over het gebruik en het doel van de koortsdetectie als onderdeel van de toegangscontrole. Te denken valt hierbij in ieder geval aan een duidelijk informatiebord bij de ingang van uw terreinen en gebouwen, vermelding in uw algemene bezoekersvoorwaarden, vermelding op de website van uw organisatie en vermelding in eventueel mailverkeer met bezoekers/klanten.
Gebruik van koortsdetectie dient zorgvuldig en proportioneel te zijn. Het contactloos scannen van de lichaamstemperatuur mag enkel ingezet worden voor het aangegeven doel: wees daar duidelijk, transparant en consequent in.
Metingen dienen anoniem plaats te vinden en gegevens mogen niet worden verwerkt. Gebruik van koortsdetectie systemen mag niet leiden tot ongelijke behandeling of discriminatie.
Voor extra informatie over privacy-wetgeving kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voor actuele COVID-19 richtlijnen bij het RIVM.

Werken met een groepsscanner met warmtebeeldcamera

Via dit stappenplan kunt u contactloos en zonder oponthoud bij passanten de lichaamstemperatuur meten en in geval van koortsdetectie de betreffende persoon met een gerust hart huiswaarts sturen.

Zo eenvoudig is het

Onze eenvoudig te installeren en verplaatsbare scanners en scanportals bepalen met behulp van een infrarood warmtebeeldcamera de temperatuur van iedere bezoeker op basis van een infrarood lichaamsscan.
De gemeten temperaturen zijn zichtbaar op het warmtebeeld van de passerende personen én de hoogste temperatuur wordt ook nog eens weergegeven als getal. Bij een te hoge temperatuur wordt de betreffende persoon visueel uitgelicht.
In geval van een koortsdetectie kunt u de betreffende persoon uitnodigen voor een extra nauwkeurige scan met een handscanner.
Indien de handscanner eveneens een te hoge temperatuur meet, verzoekt u de medewerker of bezoeker vriendelijk huiswaarts te keren om uit te zieken.

Temperatuur meten

Door de lichaamstemperatuur te meten van iedereen die uw pand binnenkomt, is het mogelijk om mensen met koorts vroegtijdig te signaleren. Mensen met koorts horen niet op de werkvloer, ongeacht welke ziektekiemen ze onder de leden hebben. Hiermee voorkomt u dat andere mensen besmet worden. Zeker in het huidige Covid-19-tijdperk is dit van groot belang.

Er zijn diverse oplossingen beschikbaar van een individuele meting met een infrarood scanpistool tot groepsmeting met een warmtebeeldcamera tot wel 4.000 personen per uur.

Onder andere deze bedrijven gingen u voor

Waak over de gezondheid van uw gasten.

Bekijk hier onze systemen voor koortsdetectie: van scanpistool tot groepscanners
productoverzicht
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram