Luchtkwaliteit meten

Voldoende ventileren is een zeer effectieve methode om ziekteverspreiding tegen te gaan, arbeidsproductiviteit te verhogen en het ophopen van schadelijke deeltjes te voorkomen. Door continu de luchtkwaliteit te meten, weet u wanneer het tijd is om meer buitenlucht naar binnen te halen of bij calamiteiten de ramen juist dicht te doen.

CO2 meten

Of een ruimte voldoende wordt geventileerd is eenvoudig te bepalen door het CO2-gehalte in de lucht te meten. Mensen ademen CO2-uit en als er onvoldoende luchtverversing in de ruimte is, dan loopt het CO2-gehalte op. Ook bij verbrandingsprocessen komt er CO2 vrij.

Het CO2-gehalte in de lucht is een goede indicator van de luchtkwaliteit. Een te hoog CO2-gehalte in een ruimte betekent dat je meer met buitenlucht moet ventileren voor een gezonde leefomgeving.

Zo werkt een CO2-meter

Mensen ademen zuurstof (O2) in en koolzuurgas (CO2) uit
Bij onvoldoende verversing met buitenlucht neemt het CO2-gehalte in de ruimte toe
Onze CO2-meters meten het CO2-gehalte in de lucht en geven via een kleurschaal aan wanneer die in de gevarenzone komt

CO2-meting en COVID-19

Goed ventileren is een belangrijke maatregel tegen verspreiding van het coronavirus en diverse andere ziektekiemen. Sowieso is het belangrijk om in ruimten waar veel mensen samen komen voldoende verse lucht te laten instromen. Het bevordert onder meer het concentratievermogen.

Nu de wintermaanden op komst zijn, neemt de aandacht voor CO2-meters toe. De ramen staan straks niet meer standaard op een kier en eenieder zal geneigd zijn de koude lucht zoveel mogelijk buiten te houden.

Met de immer doorgaande Covid-19-pandemie en onderzoeken die aantonen dat ventileren helpt tegen de overdracht van het virus, is het noodzakelijk om een waarschuwingssysteem te hebben dat aangeeft of extra ventilatie noodzakelijk is.

CO2-meting en covid-19
Het corona-virus verspreidt zich via hele kleine in de lucht zwevende druppeltjes (aerosolen). Voldoende ventilatie met buitenlucht verlaagd de concentratie aerosolen en daarmee de kans op een Covid-19-besmetting.
Viroloog Marc van Ranst adviseert scholen een CO2-meter aan te schaffen
Marc van Ranst adviseert scholen om in ieder geval een CO2-meter te nemen
Epidemioloog Eric Feigl-Ding benadrukt  dat aerosolen een belangrijke virusverspreider zijn
Epidemioloog Eric Feigl-Ding benadrukt  dat aerosolen een belangrijke virusverspreider zijn
Gedegen veldwerk van bioloog Maarten De Cock over superverspreiding via aerosolen
Bioloog Maarten De Cock over superverspreiding via aerosolen

CO2-meter geeft aan wanneer ventileren noodzakelijk is