Koortsdetectie toegangscontrole

Streng aan de poort leidt tot vrijheid daar achter

Met koortsdetectie houdt u zieke mensen uit uw gebouw. Het scannen van de lichaamstemperatuur van bezoekers die uw locatie betreden is een praktische oplossing om te voorkomen dat mensen met koorts een risicofactor worden voor de andere aanwezigen.

Wij zijn er van overtuigd dat dit in combinatie met hygiënemaatregelen een praktischer oplossing is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dan het voor langere tijd doorvoeren van allerhande anderhalvemetermaatregelen. Laat met gezondheidschecks en hygiënemaatregelen zien dat u uw verantwoordelijkheid serieus neemt.

Koortsdetectie apparatuur

Voor koortsdetectie zijn er verschillende type apparatuur beschikbaar: scanpistolen, zelfscanners en groepsscanners. Allen werken met een infrarood lichtstraal wat ervoor zorgt dat het bepalen van de lichaamstemperatuur contactloos en dus hygiënisch verloopt.

Scanpistool

Met scanpistolen kun je iemands temperatuur bepalen door het pistool van dichtbij op het voorhoofd te richten. Via een infrarood lichtstraal wordt contactloos de lichaamstemperatuur gemeten, die zichtbaar is op een display. Voordeel van scanpistolen is de zeer nauwkeurige meting en omdat het apparaat mobiel is, is die snel op verschillende plekken in te zetten. Nadeel is dat er altijd iemand nodig is die het scanpistool bediend en dat het scanproces, zeker als het snel gaat, wat intimiderend kan overkomen. Voor de hele koortsdetectie-strategie is het altijd handig om ook een scanpistool te hebben voor eventuele nacontrole en calibratie van de andere apparatuur.

Zelfscanners

Zelfscanners maken gebruik van dezelfde infraroodtechnologie als scanpistolen, maar in dit geval zit de sensor in een kastje waar de medewerker of bezoeker zijn of haar pols voor houdt. Op een display is de gemeten lichaamstemperatuur af te lezen. Is de temperatuur onder de ingestelde koortswaarde, dan gaat er een groen lampje branden; daarboven een rood lampje en eventueel gaat er dan een alarmsignaal af. Zelfscanners hoeven dus niet door iemand bediend te worden – enig toezicht is natuurlijk wel noodzakelijk – en zullen als minder intimiderend worden ervaren.

Displays en portals

Door gebruik te maken van een complete koortsdetectie-display, eventueel ook voorzien van een zeepdispenser, kunt u extra communicatie toevoegen en is de zelfscanner eenvoudig ook op een andere plaats in het gebouw te gebruiken.

Ook is er een koortsdetectie portal waar een bezoeker doorheen loopt en wordt gescand. Dit is te combineren met een metaaldetector

Groepsscanners

Bij groepsscanners wordt gelijktijden een infraroodscan gemaakt van iedereen die de infrarood-camera passeert. De resultaten zijn via een heatmap op een bijgeleverde computer te zien. Als één van de bezoekers  een te hoge temperatuur heeft dan verschijnt er een pop-up met de scan van de betreffende computer.

Populair

Winkelwagen
Scroll to Top