Installatie ventilatiesysteem op scholen

SUVIS subsidieregeling dekt maximaal 30 procent van de investeringskosten

Voor de verbetering van het binnenklimaat op scholen stelt de regering 100 miljoen euro aan subsidie beschikbaar via de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Gemeenten kunnen van 4 januari tot en met 30 mei 2021 een subsidieaanvraag hiervoor indienen.

De financiële steun geldt voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het bedrag van 100 miljoen euro is het eerste deel van een subsidiepakket van 360 miljoen euro dat het kabinet uittrekt voor een beter binnenklimaat in schoolgebouwen.

SUVIS subsidieregeling

Aanleiding voor de SUVIS subsidieregeling is de coronapandemie. Verspreiding van Covid-19 is onder meer af te remmen door klaslokalen voldoende te ventileren en zo het percentage aerosolen te verlagen. Uit een recente inventarisatie van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) bleek dat bij minstens 11 procent van de schoolgebouwen de ventilatie niet voldoet aan de wettelijke ventilatienormen.

De subsidie is vooral bedoeld voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De subsidie bedraagt maximaal 30 procent van de totale kosten, zodat scholen of gemeenten zelf nog 70 procent van de kosten moeten dragen.

Subsidie-eisen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten ventilatiesystemen na aanpassing voldoen aan de volgende eisen:

  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vanaf 1 april 2012.
  • Schoolgebouwen moeten voorzien worden van CO2 meters in iedere klaslokaal.
  • Er moet een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De aanpassingen moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet het project afgerond zijn.

Mobiele luchtreinigers

Portaal Check biedt onder meer de CO2 meters aan die elk klaslokaal moet hebben om in aanmerking te komen voor de SUVIS.

Als alternatief voor een centrale ventilatie- en luchtzuiveringsinstallatie bieden we mobiele luchtreinigers aan. Deze vergen geen bouw- en installatiekosten, zodat ze niet onder de subsidie vallen. Anderzijds zijn de investerings- en operatie-kosten beduidend lager dan een centraal ventilatiesysteem.

De investeringskosten voor mobiele luchtreinigers zullen lager uitpakken dan de minimaal 70 procent eigen bijdrage aan de aanschaf van een centraal ventilatiesysteem. Ook hoeft u geen uitgebreide bewijsvoering, begroting en terugkerende rapportage op te stellen. Daarnaast kunnen de mobiele luchtreinigers direct worden ingezet en apart worden bediend.

Populair

Winkelwagen
Scroll to Top