Zo pakt Singapore de verspreiding van COVID-19 aan

Onderstaand een deel (vertaald) van het artikel dat is verschenen in het vakblad Journal of Travel Medicine, 2020, geschreven door Vernon J. Lee (PhD), Calvin J. Chiew (MPH) en Wei Xin Khong (PhD). Het artikel is 12 maart 2020 gepubliceerd.

Helderheid in leiderschap

China, Zuid-Korea en Singapore zijn snel actief geworden in het nemen van beperkende maatregelen om het Covid-19 virus op te sporen en verspreiding tegen te gaan of in elk geval te vertragen. Sinds de SARS uitbraak in 2003, die in Singapore veel slachtoffers heeft gemaakt, heeft de staat gestaag aan een pakket met voorkomende maatregelen gewerkt en een ‘nationaal pandemie bewustzijns plan’ ontwikkeld. Hieronder valt bijvoorbeeld de bouw van het National Centre for Infectious Diseases, met 330 bedden. Een van de lessen die uit de Sars uitbraak zijn getrokken is dat leiderschap met helderheid in de aanpak cruciaal is. Vandaar dat Singapore al voor de eerste Covid-19 besmetting een Multi-Ministry Task Force had opgezet om de centrale coördinatie te doen, in samenwerking met de hele regering.

Aanpak van Singapore

De aanpak van Singapore was erop gericht om zoveel mogelijk coronagevallen op te sporen en daarvoor werden aanvullende methoden gebruikt. Om dit te kunnen doen was er in eerste instantie natuurlijk een goede en zich steeds ontwikkelende definitie van het virus nodig. Vervolgens werd het toezicht versterkt en werden ook de patiënten met longontsteking of aan griep gerelateerde verschijnselen (maar die toch buiten de eerste definitie van de virusverschijnselen vielen) verder onderzocht en dir werd in kaart gebracht. Als derde stap mochten dokters bepaalde patiënten testen. De testcapaciteit werd opgeschaald in alle openbare ziekenhuizen zodat er 2200 testen per dag afgenomen konden worden, op een populatie van 5.7 miljoen mensen. Ook werden er drive-through test stations opgezet.

Alle (mogelijk) besmette patiënten werden onmiddellijk geïsoleerd in het ziekenhuis. Ook werd er meteen aan contact tracing gedaan om het reilen en zeilen van de patiënt in de 14 dagen ervoor te onderzoeken. Ieder die met de betreffende persoon in contact was geweest werd ook geïsoleerd, zelfs de ‘lower-risk contacten werden telefonisch onder toezicht gehouden. Rond 10 maart bevonden zich ruim 4000 close contacts in quarantaine van wie acht mensen symptomen vertoonden en positief werden getest. De Infectious Diseases Act verschaft wettelijke macht om contact tracing en quarantaine op te kunnen leggen en om degenen die niet meewerken te veroordelen. De Quarantine Order Allowance Scheme zorgde voor economische ondersteuning.

Netwerk van zorgklinieken

Andere maatregelen die werden getroffen om verspreiding tegen te gaan is de activatie van een netwerk van meer dan 800 zorgklinieken om de aanpak van infecties aan de luchtwegen bij de eerste hulp te kunnen vergroten en subsidie voor inwoners om hen te stimuleren hier gebruik van te maken. Omdat de eerste symptomen van Covid-19 mild kunnen zijn mochten artsen patiënten met luchtwegen klachten tot 5 dagen verlof meegeven waardoor ze zich thuis konden isoleren en zien of de klachten verergerden dan wel afnamen. Bij verergering werd geadviseerd om terug naar de arts te gaan en een test te doen. Bezoek in de ziekenhuizen werd sterk beperkt en verplaatsing van artsen en patiënten tussen ziekenhuizen ook.

Temperatuurmeting bij de grens

Behalve ziektegevallen detecteren en spreiding binnen de perken houden, werd er ook sterk gelet op infectiebronnen van buiten de grenzen. In Singapore werden temperatuurmeting en een gezondheidscheck van reizigers uit Wuhan vanaf 3 januari overheidsbeleid, en dit werd uitgebreid naar alle reizigers vanaf 29 januari 2020 en wel op alle aankomst havens. Reizigers die aan de in kaart gebrachte symptomen voldoen worden direct naar een ziekenhuis verwezen. Vanaf 4 maart werd de Singaporezen geadviseerd om niet naar het vasteland van China te reizen, noch naar Korea, Noord-Italië en Iran, en waren er toegangsrestricties voor reizigers uit deze gebieden, of werden zij verplicht tot een 14-daagse quarantaine.

De gemeenschap en de sociale maatregelen

De aanpak in Singapore richt zich op de gemeenschap en ieders verantwoordelijkheidsgevoel daarvoor, terwijl, met in achtneming van de genoemde extra veiligheidsmaatregelen, het dagelijks leven zoveel en zo gewoon mogelijk doorgang vindt. Het opvoeden van de bevolking is speerpunt bij het coronabeleid en dit gebeurt middels print, televisie en social media. Zo wordt het regelmatig handenwassen gepropageerd en het belang van thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Maskers worden niet verplicht maar wel aangemoedigd en daarom heeft de regering vier maskers aan elk huishouden geschonken. Ook wordt de bevolking gedetailleerd ingelicht over besmettingen en valse informatie wordt meteen ontmaskerd op de regeringswebsite.

Koortsscanners

Op de werkvloer worden werknemers aangemoedigd hun temperatuur en hun gezondheid in het algemeen regelmatig te checken. Koortsmeten met behulp van scanners is op wijde schaal ingevoerd bij de ingang van publieke gebouwen, zoals kantoren, hotels, gemeenschapsgebouwen en heiligdommen.
Ook het team verdelen over verschillende locaties en op verschillende tijden laten werken evenals het werken met videobellen wordt aangemoedigd. Geadviseerd wordt om grote evenementen met meer dan 1000 mensen te vermijden en bij kleinere evenementen wordt geadviseerd om aan health screening te doen en zieke mensen te weigeren. De scholen hebben maatregelen getroffen maar zijn wel open gebleven.

Journal of Travel Medicine 2020, 12 maart.
Nota bene: er kan sinds publicatie van het artikel in maart het een en ander aan maatregelen aangepast zijn.

Populair

Winkelwagen
Scroll to Top