Vertrouwde luchtreinigers

AIR8 op lijst met vertrouwde luchtreinigers

AIR8 luchtreinigers zijn door Horeca Vlaanderen opgenomen in de lijst met vertrouwde luchtreinigers. De belangenvereniging voor Vlaamse horeca-ondernemers legde veel gestelde vragen over luchtbehandelingsystemen voor aan de overheid. Op basis daarvan is een overzicht opgesteld met fabrikanten die zich aan bepaalde regels houden voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering.

Gecontroleerde luchtreinigers

Ventilatie is intussen een vaste waarde in het leven van de horeca-uitbater. Maar de bepalingen in het Ministerieel Besluit van 27 september riepen bij de leden van Horeca Vlaanderen nogal wat vragen op omtrent het verzekeren van goede luchtkwaliteit. De belangenvereniging ging voor de antwoorden te rade bij de de overheid, met als eerste resultaat deze lijst met geregistreerde en gecontroleerde luchtreinigers.

Intussen blijft Horeca Vlaanderen ook in overleg met de overheid om te bekijken welke ondersteuning geboden kan worden bij de investering in een ventilatiesysteem.

Horeca Vlaanderen stelde in juni al per sector richtlijnen en protocollen op waarin duidelijk staat omschreven hoe een horecaondernemer zijn of haar zaak klaarstoomt voor de heropstart na de lockdown. Belangrijk onderdeel is het actieplan Ventilatie.

Ministerieel Besluit

In het Ministerieel Besluit omtrent luchtkwaliteit in relatie tot corona staat: “Wanneer de luchtkwaliteitsnorm de waarde van 900 ppm overschrijdt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan o.b.v. een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzeker voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie (…). Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.”

 

RELEVANTE PRODUCTEN

Populair

Winkelwagen
Scroll to Top